O Majskoj

Jednog davnog maja, kada  su ljudi još komunicirali licem u lice, i čestitali bitne datume gledajući se u oči, dobih na poklon za rođendan ovaj nadimak. Neko, tada mnogo bitan reče:”Srećan ti rođendan, Majska…” I, dugo je čučao na tavanu reči, dok mi jednog dana nije zatrebao dobar nik. Tada se Majska izmigoljila i svetu objavila. Tako Majska na radost nekih, manje na žalost drugih, nadam se, živi otprilike četiri godine. I piše. I stvara svoj lični imaginarijum. Svoj mali svet satkan od reči.  Dobrodošli…