Ознака: greška

Home greška
Чланак

Jednačina sa dve NEupoznate

I onda jedne večeri nećeš više moći bez nje. I reći ćeš: "Ostani..." "Ti jutra sa drugom deliš, dragi...", odgovoriće. Ti znaćeš da unapred na koju ćeš stolicu sesti, ali te večeri iskreno ćeš misliti da bez nje staće čitav tvoj svet. "Ostani..", prošaputaćeš, mada dobro znaš da TI si kod nje, da nije ona ta...